top of page

קבוצת לימוד ״תזונה״

ההרצאה אינה זמינה

ניתן גם באונליין
  • 240 שקלים חדשים
  • כרם מהר״ל רחוב העמק

קצת על הקורס

ישנן שיטות שונות של תזונה שהתפתחו במהלך השנים ולכל אחת מהשיטות תאוריות מעמיקות ופילוסופיות מעניינות. בע״ה אשתדל להביא מרצים משיטות שונות כולל הרצאות בתחום שילוב צמחים ותבלינים בשגרת התזונה ושמירת הבריאות היומיומית.


מפגשים קרובים


bottom of page