top of page

קבוצת לימוד ״אמונה״


ניתן גם באונליין
  • 1 שע 30 דקות
  • כרם מהר״ל רחוב העמק

קצת על הקורס

תניא כרגע פועלות במרכז שתי קבוצות ללימוד מספר התניא - התורה שבכתב של פנימיות התורה. ספר שכתב רבי שניאור זלמן מליאדי (האדמו״ר הזקן), מייסד חסידות חב״ד. הספר נותן תשובות ומענה לשאלות עמוקות והתמודדויות רגשיות שכל אדם חווה במהלך חייו. הוא שואב חוכמה בינה ודעת מתוך ספרי המהר״ל מפראג השל״ה הקדוש, ספר הזוהר הקדוש וכמובן מנשמתו האצילית והזכה של האדמו״ר הזקן עצמו.  הלימודים בספר התניא הינם משני חיים לטובה, אין הם לימודים עיוניים גרידא אלא לימודים שחודרים לתוך נבכי הנשמה, מרגיעים אותה ומאירים אותה באור פנימיות התורה.  אופן הלימוד הוא בדרך של חברותא. אין מלמד אחד ותלמידים אלא כולם לומדים יחד באופן משותף מתוך ספרי ביאור של חכמים. 


מפגשים קרובים


bottom of page