top of page

תניא - יומן מסע - יוצאת לדרך...

כמה חברות ביקשו ממני שאכתוב את הלימוד השבועי של התניא. לא תכננתי... אך כל מה שאנו רואים בחוץ הוא השתקפות למה שקורה לנו בפנים... ואם ביקשו ממני אז כנראה זה גם רצוני.

ולכן בע״ה אכתוב את יומן המסע שלי, את המסע שלי הפרטי. כי לימוד תניא זה מסע אל תוך הנשמה... וגם אם כמה וכמה נשים לומדות יחד בסופו של דבר כל אחת יוצאת למסע משל עצמה אל תוך נשמתה. 13 נשים הגיעו הערב למפגש. 13 נשמות טהורות שכל אחת עם השאלות והתהיות שלה, עם החששות, הספקות, הצמא למשהו אמיתי ושורשי שישקיט במעט את הגעגוע הנשמתי. אך רק על עצמי לספר ידעתי, וכמו שאמרה רחל אהובתי, צר עולמי... כעולמה של נמלה... אפילו אם עולמי הצר מעניין מישהו כאן בעולם הוירטואלי, שלא תחשבו שזה איזשהו תחליף ללימוד עצמי ומסע פרטי משל עצמכם, אף אחד או אחת לא יכולה לעשות זאת בשבילכם... לכן מציעה לכם להצטרף גם אתם לקבוצת לימוד, בשלב שיתאים לכם, בעיתוי המדויק לצרכיכם. יציאה למסע, כל מסע, אם זה בשבילי ישראל, במחוזות רחוקים בעולם, או מסע פנימי שמתרחש בתוך חדר קטן, תמיד כרוך בחוסר ודאות. יודעים איפה אנחנו עכשיו, לא יודעים לאן נגיע, את מי נפגוש בדרך, אילו התמודדויות, אילו תובנות... התניא היא יציאה לדרך ארוכה וקצרה... היא דורשת התמדה, מסירות ויגיעה, אך מבטיח לנו אדמו״ר הזקן שאם נסכים ללכת בה, שלב אחר שלב, וניתן לו להיות מורה הדרך הנאמן, נגיע למחוז חפצנו... נקבל את התשובות לכל שאלותינו... כי ללמוד תניא זה ממש כמו להיכנס לפגישה ביחידות עם אדמו״ר הזקן עצמו... ולקבל את הדרכתו. מדוע בחרתי באמת לשתף כאן? כי בדיוק קראתי השבת מהסבריו של הרבי מליובאוויטש על ההוראה ״לכשיפוצו מעיינותיך חוצה״, שזהו המסר שקיבל הבעל שם טוב בעליית הנשמה שלו לשאלתו מתי כבר תגיע הגאולה השלמה... הרבי אמר שההוראה היא להפיץ ככל האפשר ולכל עבר מה״מעיינות״ - מהמקומות העמוקים והעצמיים ביותר בנפש, ל״חוצה״- למקומות הכי חיצוניים, ממש בלי שום הגבלה. וכידוע, כל מה שמפרסמים ברשת הופך לנחלת הכלל ויכול להגיע לכל מחשב פרטי או ציבורי בעולם... אפילו מסע אישי קטן... ... שתהיה דרך צלחה🙌🏻


תמר, סיון תשע"ט 2019פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page