ראיון ב"רדיו כל חי" אודות הספר - "מסע נשי לספירת העומר" ופרשת שמיני.