top of page

מהן אמונה, אהבה והומאופטיה

מהי אמונה?

אמונה היא הידיעה הפנימית שהכל לטובה! הרצון והיכולת לומר תודה גם על הטוב וגם על מה שנראה לנו רע, באותה מידה. ההכרה שאנו מוגבלים ביכולת התפיסה, והמוכנות לקבל את הבלתי נתפס, בלתי מובן ובלתי נראה באהבה. האמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר...

אמונה היא לתת אמון בכך שאין רע בעולם, השורש של הכל, של כל תופעה ושל כל אדם הוא טוב, גם אם נדמה לנו אחרת. להאמין שאנו טובים ובריאים בשורשנו וכך גם זולתנו.

אמונה היא השער לגן עדן עלי אדמות.

אמונה היא תקווה שאפשר לשנות ולהשתנות.


מהי אהבה?

אהבה היא הכוח האנרגטי הכי גדול בעולם. היא כוח הבריאה והיא מבריאה.

אהבה היא נתינה ללא ציפייה לתמורה. היא פשוט נתינה.

אהבה היא חיבור בין אדם לזולתו או בין אדם לבוראו, חיבור רוחני טהור ומאיר. חיבור שיוצר משניים יותר מאחד, שיוצר משהו מיוחד משותף.

אהבה היא אנרגיה שככל שמשתמשים בה יותר כך היא עולה ולעולם לא מתכלה. היא מחייה. אין נברא בעולם שיוכל להתקיים ללא כוח האהבה שטמון בו ומחייה אותו כל שנייה ושנייה.

אהבה היא הכוח המניע לפעולה.


מהי הומאופטיה?

הומאופטיה היא ראיית עולם רחבה. היא הבנת האדם וכוחותיו הפנימיים המחיים שכל רגע ורגע עובדים במסירות ושומרים. בהומאופטיה מבינים שאין תוצאות ללא סיבות קודמות, אין גשמי ללא רוחני. אין חולי שלא קדמה לו בריאות ואין פתרון אחיד לכולם. כל אדם הוא עולם ומלואו עם תפקיד ומטרה נעלה מיוחדת לו. כל אדם מקבל את הטיפול המתאים והמדויק בשבילו שמעורר את כוחות הריפוי הפנימיים שלו עצמו.

האדם הוא מכלול של רוח-שכל-גוף ויש לתת את תשומת הלב לכולם ולהבין את הקשר של האדם עם העולם.

אם מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן.


תמר
Comments


bottom of page