top of page

פרשות שבוע

פרשת האזינו ושבת שובה תשפ"ד
13:12
פרשת ניצבים וילך תשפ"ג
18:06
פרשת שופטים תשפ"ג
09:58
פרשת ראה תשפ"ג
18:57
פרשת עקב תשפ"ג
08:10
פרשת ואתחנן תשפ"ג
15:58
פרשת דברים מהאר״י הקדוש❤️
10:02
bottom of page