top of page

פרשות שבוע

פרשת בהר תשפ"ד
10:14
ספרי מסע נשי לספירת העומר
03:42
פרשת פקודי תשפ"ד
10:35
פרשת ויקהל תשפ"ד
08:33
פרשת בראשית תשפ"ד
16:38
פרשת וזאת הברכה ושמחת תורה תשפ"ד
14:46
חג סוכות תשפ"ד
10:44
פרשת האזינו ושבת שובה תשפ"ד
13:12
פרשת ניצבים וילך תשפ"ג
18:06
bottom of page