top of page

על עצמי

14425300_1012744555504919_56118798484527
IMG-6088.jpg

בס"ד

 

על עצמי

 

שמי תמר אשל, נשואה ואם לחמישה בנים ב״ה. מטפלת בהומאופטיה, לומדת וכותבת אודות תורה וחסידות.

אמונה, אהבה והומאופטיה הינם שלושה מסלולים להבראה ושמירה על בריאות שלמה, ומהווים שלושה היבטים משמעותיים בחיי. לפני יותר מ 20 שנה, לאחר שסיימתי את לימודי המשפטים והוכשרתי כעו"ד, חיפשתי את דרכי ושליחותי והגעתי ללימודי הומאופטיה אצל יוסף רוס בחיפה. בד בבד, במהלך השנים, גיליתי גם את כוחות האמונה והאהבה ונפלאותיהן במתן משמעות ושמחה בחיים. השנה מסיימת גם את לימודיי והכשרתי כיועצת עפ"י תורת הנפש ובדרך החסידות  והבעל שם טוב. לאחר הרבה שנות לימוד והרחבת אופקים, טיפול באנשים, ניסיון וחוויות מכוננות וגם ניסיונות... התעורר בי רצון ואף תחושת שליחות לשתף באמצעות כתיבתי מחיי וניסיוני בשלושת התחומים החשובים והעוצמתיים הללו ובכך להשפיע ולעזור למעגל רחב יותר של אנשים.
לאחרונה הוצאתי לאור ספר לליווי וצמיחה רוחנית בתקופת ספירת העומר ומתכננת להוציא ספר נוסף בשנה הקרובה אי"ה. 

מבחינה אישית אני צועדת בדרך התשובה אל שורש הנשמה במשך שנים רבות. מאמינה שהדרך הזו היא פנימית, פרטית ואינסופית. יחד עם זאת, בשורשנו הגבוה כולנו אחד ממש ולכן על אף השינויים בינינו במציאות קיומנו - כולנו עוברים התמודדויות דומות.

אם אנסה לתמצת את ייעודי ושליחותי במשפט אחד – זהו הרצון לעשות שלום. שלום בתוכנו, בנפשנו, בביתנו, באיברי גופנו, שלום בינינו לבין אלוקינו, בינינו לבין זולתנו. שלום אמיתי, נצחי ואינסופי. 

IMG-4866.jpg
bottom of page